چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۸ ۴۸
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KrYqNiv2YrZhCDZiNi22LnZitiqINmD2KfYsdmD2YbYp9mGINm+2YrZhdin2YbZiiDZiNin2KzYryDYtNix2KfZiti3INio2Ycg2LHYs9mF2Yog2KLYstmF2KfZiti02Yog2K/YsSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYrw==

تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی واجد شرایط به رسمی آزمایشی در شهرداری مشهد

مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد از تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی واجد شرایط شهرداری مشهد، دارای هشت سال سابقه خدمت در شهرداری و سازمان‏های وابسته،‌ به رسمی آزمایشی در سال 1400 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد " رضا رحمانی" با بیان مطلب فوق گفت: در اجرای بخشنامه شماره 10095 مورخ 31 اردیبهشت 98 اداره کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی که دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در شهرداری و سازمانهای وابسته، و در راستای ارج نهادن به سرمایه های انسانی، تعداد ۵۳۱ پرونده کارکنان مشمول بررسی و تبدیل وضعیت استخدامی این تعداد از کارکنان طی سه مرحله به مدیریت هسته گزینش برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی معرفی شدند

وی همچنین تصریح کرد: از این تعداد ۳۲۱ نفر از نیروهای شهرداری مشهد و تعداد ۲۱۰ نفر از نیروهای سازمان های وابسته می باشند.

آدرس کوتاه شده: