چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۹ ۱۶۹
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KLYutin2LIg2KrYqNiv2YrZhCDZiNi22LnZitiqINin2LPYqtiu2K/Yp9mF2Yog2KfZitir2KfYsdqv2LHYp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

آغاز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شهرداری مشهد

مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد از آغاز روند تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول ماده 21 قانوان جامع خدمات رسانی به ایثارگران در سال 1400 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد" رضا رحمانی" گفت: در اجرای بخشنامه شماره 46۵۱۲ مورخ بهمن ماه 1396 اداره کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تعداد ۳۰۰ نفر شناسایی و طی ده مرحله به مدیریت هسته گزینش برای تبدیل وضعیت از حالت قبلی به رسمی قطعی معرفی شدند

رحمانی در خصوص ادامه روند تبدیل وضعیت این گروه از ایثارگران شهرداری مشهد اظهارکرد: بررسی سوابق کارکنان کماکان ادامه دارد و در خصوص مشمولین بخشنامه متعاقبا اقدام لازم معمول خواهد گردید.

مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد همچنین در خصوص اجرای در اجرای بخشنامه ۱۳۱۹۰ مورخ 29خرداد ماه 1400 نیز بیان کرد : با توجه به بخشنامه رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، نیز تعداد 406 نفر شناسایی و طی چهار مرحله به مدیریت هسته گزینش برای تبدیل وضعیت از حالت قبلی به رسمی قطعی معرفی شدند

وی همچنین گفت: بررسی سوابق کارکنان کماکان ادامه دارد و در خصوص مشمولین بخشنامه متعاقبا اقدام لازم معمول خواهد گردید.

آدرس کوتاه شده: