پنجشنبه, ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۴۶ ۴۴
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KfYs9mD2YYg2Ygg2KjYp9ix2q/Ystin2LHZiiDYqNmK2LQg2KfYsiDZvtmG2Kwg2YfYstin2LEg2b7YsdmI2YbYr9mHINm+2LHYs9mG2YTZiiDYqtmI2LPYtyDYp9iv2KfYsdmHINiv2KjZitix2K7Yp9mG2Ycg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

اسکن و بارگزاری بیش از پنج هزار پرونده پرسنلی توسط اداره دبیرخانه شهرداری مشهد

مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد از اسکن و بارگزاری بیش از پنج هزار پرونده پرسنلی توسط اداره دبیرخانه و آرشیو اسناد و مدارک اداره کل منابع انسانی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد " رضا رحمانی" ضمن اشاره به مهمترین اهداف اسکن پرونده های پرسنلی کارکنان شهرداری مشهد گفت: الکترونیکی کردن اسناد و دسترسی آسان، بهبود فرایند پاسخگویی، عدم مراجعه ارباب رجوع از سازمان ها و مناطق به ستاد، استفاده بهینه از منابع انسانی و حذف تدریجی پرونده فیزیکی جزو مهمترین اهداف این موضوع بوده که همچنان در حال انجام است.

وی در ادامه در خصوص دیگر اقدامات شاخص اداره دبیرخانه و آرشیو اسناد مدارک این اداره کل بیان کرد: ایجاد ارتباط سامانه جامع پرسنلی، فکس و ایمیل با اتوماسیون اداری به منظور الکترونیکی کردن فرآبندها جزو مهمترین اقدامات این اداره می باشد.

مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد در خاتمه اظهار کرد: الکترونیکی کردن سوابق و اسکن اسناد پرسنلی فعالیتی زمان بر می باشد به نحوی که در این راستا تقریبا یک میلیون و صد هزار برگ سند در حال پیگیری و اجرا می باشد.

آدرس کوتاه شده: