پنجشنبه, ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۴۷ ۵۳
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2LnZhdmE2YPYsdivINmD2YXZitiq2Ycg2YfYp9mKINin2KzYsdin2YrZiiDYtNmI2LHYp9mKINin2K/Yp9ix2Yog2Ygg2KfYs9iq2K7Yr9in2YXZiiDYtNmH2LHYr9in2Yog2YXYtNmH2K8g2KfYsdin2YrZhyDYtNiv

عملکرد کمیته های اجرایی شورای اداری و استخدامی شهردای مشهد ارایه شد

مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد طی گزارشی عملکرد کمیته های اجرایی شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد با محوریت ارتقاء شغلی سطوح ارشد، خبره و عالی کارکنان را ارایه کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد " رضا رحمانی" ضمن اشاره به شفاف سازی به عنوان هدف اصلی ارایه این گزارش گفت: در سال 98 تعداد 3 جلسه شورای اداری و استخدامی برگزار شد که طی آن تعداد 76 پرونده در سطح ارشد به تصویب رسیده و اجرایی گردید. همچنین در جلسه اول و دو مورخ 10 اردیبهشت 98 و 27 مرداد ماه 98 تعداد 66 پرونده در سطح خبره و 5 پرونده در سطح عالی مورد تصویب قرار گرفت و پس از اخذ مصوبه هیأت ممیزه و ابلاغ از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نسبت به صدور احکام اقدام گردیده است.

وی درخصوص سومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد افزود: این جلسه در تاریخ 11 دیماه 98 برگزار و تعداد 39 پرونده در سطح خبره و 7 پرونده در سطح عالی به تایید اولیه رسیده که اجرای موضوع مشروط به اخذ تاییدیه لازم از هیات ممیزه و اخذ ابلاغیه های لازم گردید و این مهم علیرغم پیگیری های مکرر، بنا بدلایلی نظیر شیوع ویروس منحوس کرونا و لغو اختیارات محول به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها و ... محقق نگردید.

رحمانی همچنین تصریح کرد: در ادامه و با توجه به بخشنامه شماره 56994 مورخ 27اسفند 99 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع ارتقاء شغلی مشمولین تا سطح ارشد و خبره به شهرداری های کلان شهرها تفویض شد.

وی در خصیوص اجرای بخشنامه ارتقا شغلی مشمولین تا سطح ارشد و خبره گفت: طی این بخشنامه نیز مقرر شد؛ در حوزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان، از ابتدای سال 1400 نسبت به تصویب پرونده های واصله در کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان اقدام لازم صورت پذیرد و مراتب جهت تصویب نهایی در سطوح ارشد وخبره با تایید هیأت ممیزه مستقل شهرداری مشهد و در سطح عالی به هیأت ممیزه مستقر در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارجاع گردد.

رحمانی همچنین در خصوص وصول دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی موضوع نامه شماره 2509 مورخ 25 فروردین ماه 1400 ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوراظهارکرد: طی این دستورالعمل نیز مقرر شد از ابتدای سال جاری اول فروردین ماه 1400 نسبت به بهره مندی کارکنان مذکور از مزایای معادل رتبه شغلی نیز اقدام گردد.

وی ادامه داد : با توجه به جانمایی کارکنان در ظرفیتهای ساختار اجرایی و پس از تعیین عنوان شغل/پست های مذکور توسط دفتر نوسازی و تحول سازمانی و در صورت وجود شرایط احراز، نسبت به اخذ مصوبه لازم از کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با محوریت "برقراری معادل رتبه شغلی سطح ارشد"، اقدام و اصلاح احکام ایشان مورد عمل واقع گردید.

مدیرکل منابع انسانی در خاتمه بیان کرد: طی 6 ماهه ابتدای سال 1400، توسط همکاران حوزه اداره کل منابع انسانی 6 جلسه تخصصی ارتقاء شغلی برگزار شد که برای 50 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی و 541 نفر از کارکنان معین کار (مستخدم موقت) در حوزه های ستاد، مناطق و سازمان های وابسته اجرایی شد..

همچنین در سطح خبره نیز تعداد 37 پرونده و در سطح عالی 10 پرونده کارکنان رسمی و پیمانی به تصویب رسید و پس از اخذ مصوبات هیأت ممیزه ذیربط عملیاتی گردید.

شایان ذکر است با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته برای تصوب پرونده های سطح خبره در هیأت ممیزه شهرداری و محتمل بودن برقراری مزایای مذکور در سنوات قبل (در صورت کسب امتیازات لازم)، مراتب در اولین جلسه هیأت ممیزه در تاریخ هجدم شهریور ماه 1400 مطرح و مقرر شد ضمن تهیه دستورالعمل اجرایی در خصوص چگونگی بررسی امتیاز دهی به پرونده های مذکور نسبت به اخذ نظر اعضای هیأت مذکور اقدام و پاسخگویی به درخواست های متقاضیان برابر ضوابط و مقررات و به صورت وحدت رویه مورد عمل واقع گردد.

آدرس کوتاه شده: