پنجشنبه, ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰ ۳۶
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KjZitiz2Kog2YjigIzYtNi02YXZitmGINmH2YUg2KLZgdix2YrZhtmKINmF2LTZh9ivINio2LHar9iy2KfYsSDYtNiv

به همت مرکز نوآوری شهری مشهد رقم خورد؛

بیست و‌ششمین هم آفرینی مشهد برگزار شد

بیست و‌ششمین هم آفرینی مشهد، به سفارش دبیرخانه شهر ترمیمی و توسط استودیونوآوری شهری شتابدهنده ماموت، و حمایت مرکز نوآوری شهری مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد بیست و‌ششمین هم آفرینی مشهد، به سفارش دبیرخانه شهر ترمیمی و توسط استودیونوآوری شهری شتابدهنده ماموت، و حمایت مرکزنوآوری شهری مشهد با موضوع نوآوری در خلق مدل های مشارکتی در مدیریت شهری با رویکرد ترمیمی برگزار شد.
در این دوره ۱۲۰‌ نفر از متخصصین از دفاتر تسهیلگری ، فعالان خدمات شهری و ... شرکت داشته و به تبادل اندیشه و ‌خلق راهکارهای نو پرداختند . این رویداد دو روز به صورت حضوری و در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید.
پنج منتور تخصصی این رویداد را هدایت کردند.
شش موضوع در حوزه خدمات شهری مطرح شده است: سد معبر، پسماند، انبار ضایعات، معتادین متجاهر، دفع آب های سطحی و زباله گردها از موضوعات اصلی احصا شده می باشد.
سی و پنج ایده اولیه مورد گفتگو قرار گرفت و به صورت اولیه به مجموعه متخصصین ارائه شده است، در ادامه فرآیند این رویداد، هفته آینده تیم ها به ارائه نهایی و نتیجه گیری خواهند پرداخت

آدرس کوتاه شده: