یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۱۲ ۸۴
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2LHZiNmG2YXYp9mK2Yog2KfYsiDZg9iq2KfYqCDYr9ix2KLZhdiv2Yog2KjYsSDYp9mC2KrYtdin2K8g2YXZgtin2YjZhdiq2Yog2K/YsSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZh9inINin2LIg2YXYqNin2YbZiiDZhti42LHZiiDYqtinINin2YTar9mI2Yog2LnZhdmE2YrYp9iq2Yo=

به همت گروه راهبری سبد پروژه های شهری شهرداری مشهد محقق شد؛

رونمایی از کتاب درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی

مدیر کل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از انتشار کتاب درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها، از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی نوشته سعیدسیدحسین زاده با مشارکت حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد" جمال حسن بارانی" با بیان این مطلب گفت:شهرداری مشهد طی 12 سال اخیر در خصوص اقتصاد مقاومتی چندین گامل برداشته است که به طور مختصر شامل: انعقاد قرارداد با دانشگاه امام صادق علیه السلام برای تبیین اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد و تولید محتوا برای گفتمان سازی، راه اندازی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی و برگزاری جلسات مستمر با حوزه¬ها و اخذ نماینده از هر حوزه در اقتصاد مقاومتی، برگزاری جشنواره پیشنهادهای اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد، شناسایی مصادیق پروژه ها و خدمات هم راستا با اقتصاد مقاومتی و تقویت آنها تشکیل جلسات ماهانه در شورای معاونین برای رصد پروژه های اقتصاد مقاومتی، شناسایی آسیب ها و تکانه های عمدتاً اقتصادی در شهرداری به تفکیک حوزه های تخصصی و تولید اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی که منجر به تعریف پروژه های عمرانی و خدماتی شد و در نهایت تولید خط مشی در سطح برنامه و همچنین تولید شاخص های ارزیابی عملکرد متناسب با خط مشی.

در ادامه مولف کتاب سعیدسیدحسین زاده نیز ضمن تعریفی مختصر از اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی الگو و راهبردی است به منظور افزایش استحکام ساخت درونی یک سیستم در مقابل آسیب های درونی و همچنین تکانه های بیرونی که می تواند در کوتاه مدت اقتصاد یک کشور و یا یک سازمان را در مقابل تکانه ها و آسیب ها مقاوم سازد و در بلند مدت موجبات رشد و پیشرفت آن را فراهم کند .

حسین زاده یزدی در خصوص محورهای مهم اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه ویژه داشت اظهار کرد: مهمترین مؤلفه و هسته سخت اقتصاد مقاومتی استحکام ساخت درون هست، بنابراین هر مولفه ای که موجب استحکام ساخت درون شود اقتصاد مقاومتی هست و هر مولفه ای که موجب کاهش استحکام آن شود اقتصاد مقاومتی نیست. مثلا خودباوری در تولیدات داخلی موجبات استحکام ساخت درونی سیستم می شود اما فساد درون یک سیستم موجب افزایش آسیب پذیری سیستم و در نتیجه کاهش استحکام درونی سیستم می شود .

وی همچنین تصریح کرد: در واقع با افزایش استحکام ساخت درون، اولاً آسیب پذیری سیستم کاهش می یابد و ثانیاً تاب آوری یک سیستم در مقابل تکانه های برون زا و درون زا افزایش پیدا می کند. بنابراین مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی استحکام ساخت درون هست و این مؤلفه خودش را در افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری سیستم نشان می دهد.

حسین زاده یزدی کتاب " درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی " را کتابی کاملا ً کاربردی و عملیاتی دانست که مدیریت شهری شهرداری مشهد می تواند از آن به منظور مقاوم سازی اقتصاد شهر استفاده نماید،

وی در خصوص محقق شدن اقتصاد مقاومتی در مجموعه شهرداری بیان کرد: طبق تعریفی که ارائه شد ما می توانیم الگوی مدیریت شهری مقاومتی داشته باشیم . اما مدیریت شهری مقاومتی چیست؟ به طور مختصر می توان گفت اگر سیستم مدیریت شهری در ساخت درون خودش از قوام و استحکام برخورد باشد بگونه ای که در مواجه با عوامل اختلال گر بیرونی مثل افزایش نرخ ارز، تحریم و... بتواند قوام و استحکام خودش را حفظ کند و تاب آور باشد و همچنین در مقابل عوامل آسیب پذیر درونی سیستم شهرداری مثل کمبود بهره وری و... بتواند آسیب های خودش را کاهش دهد، می توان گفت اقتصاد مقاومتی تا حدی در سیستم شهری محقق شده است .

مولف کتاب در ادامه افزود: این کتاب توانسته است ابعاد مختلف مدیریت شهری مقاومتی را ارایه بدهد: هم افزایش تاب آوری شهرداری و هم کاهش آسیب پذیری آن در مقابل تکانه ها و اختلالات داخلی و خارجی و همچنین ارائه مدلی برای ارزیابی و پایش اقتصاد مقاومتی در سطح سازمانی و شهری و همچنین الگوهایی برای پیاده سازی نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد در شهرداری مشهد متناسب با نظریه اقتصاد مقاومتی.

حسین زاده یزدی در خصوص نقش شهرداری در اقتصاد مقاومتی توضیح داد: اقتصاد مقاومتی در سه سطح بین المللی، ملی، محلی و سازمانی می تواند اجرا شود که با توجه به مأموریت ها و تأثیراتی که شهرداری ها در حوزه مدیریت شهری و تاثیرگذاری بر اقتصاد شهر دارند، می توانند تأثیر بسزایی در مقاوم سازی اقتصاد سطح یک شهرو محلات آن و همچنین به صورت کلان تر در سطح ملی داشته باشند.

حسین زاده یزدی در خصوص روند تکاملی گام های بعدی شهرداری مشهد در اقتصاد مقاومتی بیان کرد: با توجه به این مثال توضیح میدهم که گام های بعدی شهرداری به چه صورت باید دنبال بشود گام های عملیاتی سازی راهبردهای اقتصاد مقاومتی متناسب با ماموریت ها و وظایف شهرداری میتواند در دو سطح بررسی بشود: برای نزدیک شدن به این بحث مثال بازسازی یا نوسازی خانه را در نظر بگیرید،

در حالت بازسازی کامل می توان برای افزایش استحکام خانه در مقابل آسیب های درونی و بیرونی، اگر لازم باشد بایستی خانه را از نو بنا کرد و با بکارگیری مصالح درجه یک ،طراحی دقیق ساختار درونی و بیرونی، ایجاد زیربنا و .. استحکام ساخت درونی خانه را به قدری افزایش دهیم که در مقابل تکانه های درون زا و بیرون زا مقاوم باشد. اما ممکن است کاهش آسیب پذیری خانه در مقابل تکانه های درون زا و برون زا نیازی به بازسازی کامل خانه نداشته نباشد و بتوانیم با نوسازی خانه مانند سیستم لوله کشی خانه، یا سیستم سرمایش و گرمایش و...مقاومت آن را ارتقاء دهیم .

وی در توضیح بیشتر افزود : اگر این مثال را به پیاده سازی شهرداری ها مربوط کنیم اینطور باید توضیح داد که در سطح شهرداری ها درست است که سطح اول از مفهوم اقتصاد مقاومتی یعنی بازسازی پایه های اقتصاد شهرداری و مدیریت شهری در درجه اول اهمیت قرار دارد، اما برای رسیدن به آن گام های اساسی باید برداشته شود مانند: تولید ادبیات دانش بومی در حوزه مدیریت و اقتصاد شهری، اما می توان تا رسیدن به سطح بالا در سطح دوم یعنی نوسازی ماموریت سازمان شهرداری و توابع آن بر اساس ماموریت های اقتصاد مقاومتی، گامی در جهت ارتقا اقتصاد مقاومتی در شهرداری برداشت .

حسین زاده یزدی مولف کتاب "درآمدی بر اقتصاد مقاومتی شهرداریها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی" در خاتمه ضمن تشکر از حمایت و مشارکت حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در تهیه و تدوین کتاب مزبور گفت: بسیار خرسندم که این بلوغ سازمانی در شهرداری شکل گرفت و ماموریت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شهرداری در جهت ارتقا عملکرد بهره وری شهرداری در حوزه های ماموریتی انجام شد و امیدوارم که این الگو ادامه داشته و به فرآیندها، رویه ها و پروژه هایی منجر شود که در نهایت منجر به ارتقاء عملکرد شهرداری مشهد شود و این الگو به سایر کلانشهرهای کشور هم تسری پیدا کند.

آدرس کوتاه شده: