۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۴:۱۶ ۱۳۰
طبقه بندی:
چچ
2K/YsdmK2KfZgdiqIDE3MyDYt9ix2K0g2YbZiNii2YjYsdin2YbZhyDYp9iyINmF2KzZhdmI2LnZhyDZh9in2Yog2YXYr9mK2LHZitiq2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

از ابتدای سال 1400 تاکنون صورت پذیرفت؛

دریافت 173 طرح نوآورانه از مجموعه های مدیریتی شهرداری مشهد

مدیرکل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد از دریافت 173 مورد طرح نوآورانه از حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری شهرداری مشهد تا پایان مرداد ماه 1400 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد " مجتبی شاکری روش" با اعللام این مطلب گفت: طبق استعلامی که همه ساله به منظور دریافت طرح های نوآورانه از کلیه مجموعه های مدیریتی شهرداری مشهد انجام می شود از ابتدای سال جاری تا کنون 173 مورد طرح نوآورانه دریافت شد.

وی گفت: حوزه های معاونت حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری بیشترین مخاطبان طرح های نوآورانه هستند که از مجموع 173 طرح د ریافت شده، و برگزاری جلسات تدقیق با حضور اداره نظارت بر امور خدمات شهری ،شرکت قطار شهری مشهد، سازمان ترافیک، سازمان پایانه های مسافربری و سازمان حمل و نقل بار درون شهری جلسات بررسی و تدقیق طرح ها، تعداد 25 مورد طرح نوآورانه تایید و به زودی فراخوان عمومی خواهد شد.

شاکری روش همچنین تصریح کرد: بدیهی است پس از فراخوان طرح های تایید شده (25 طرح ) به منظور انتخاب مجری با طرح های برتر نوآورانه عقدقرارداد انجام می شود.

وی در خصوص کمیته بررسی و تدقیق طرح های نوآورانه گفت: کمیته بررسی طرح های نوآورانه شامل نماینده تخصصی طرح ، نماینده تخصصی معاونت مربوطه، نماینده دفترآمار، مدیرکل آمار ، پژوهش و مطالعات راهبردی و نمایندگانی از حراست و بازرسی و ناظر علمی حضور دارند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6751127243042
Qt: 1.790675163269