چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۳ ۷۳
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KrZhNin2LQg2KjYsdin2Yog2KjZh9io2YjYryDYqti52KfZhdmE2KfYqiDYqNmK2LTYqtixINmG2YXYp9mK2YbYr9qv2KfZhtiMINix2YjYs9inINmIINmF2K/Zitix2KfZhiDYqNix2YbYp9mF2Ycg2LHZitiy2Yo=

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد تاکید کرد؛

تلاش برای بهبود تعاملات بیشتر نمایندگان، روسا و مدیران برنامه ریزی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: تلاش برای بهبود تعاملات بیشتر نمایندگان، روسا و مدیران برنامه ریزی ضروری است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان در نشست تخصصی که با حضور نمایندگان، روسا و مدیران برنامه ریزی معاونت ها و حوزه های ستادی در محل کارخانه نوآوری برگزار شد، اظهار کرد: برقراری تعاملات بیشتر نمایندگان و مدیران برنامه ریزی با یکدیگر شرط بروز ابتکار، اثربخشی و چابکی مجموعه است.

وی ادامه داد: حوزه معاونت برنامه ریزی فعالیت ها و اقدامات بسیار گسترده ای را انجام می دهد که اطلاع از مهمترین فعالیت ها و اقدامات حوزه معاونت در بهبود بهره وری مجموعه اثرگذار خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد بیان کرد: مرکز نوآوری شهری، به طور مثال برگزاری رویدادهای حوزه تخصصی، اقدامات خلاقانه و نوآورانه، رصد خانه شهری مشهد ، تدوین برنامه ریزی تعاملی و .... برخی از مهمترین اقدامات حوزه معاونت است که در این راستا به منظور ایجاد ارتباط بهتر، استفاده بیشتر از ابزار ارتباطی مناسب در فضای مجازی، ضروری به نظر می رسد.

گفتنی است که در خاتمه نشست نیز مقرر شد جلساتی منظم و مستمر به منظور آگاهی با فعالیت ها و اقدامات حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار شود و همچنین بررسی درخواست های نمایندگان ادارات برنامه ریزی در راستای هم افزایی و ارتقاء بهره وری انجام شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.845965385437
Qt: 3.276951789856