یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۱ ۹۰
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KfYrtiq2KrYp9mF2YrZhyDYp9mI2YTZitmGINiv2YjYsdmHINin2LIg2LHZiNmK2K/Yp9iv2YfZh9in2Yog2KjYsdmG2KfZhdmHINmF2YrYp9mGINmF2K/YqiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYqNix2q/Ystin2LEg2LTYrw==

اختتامیه اولین دوره از رویدادههای برنامه میان مدت شهرداری مشهد برگزار شد

اداره کل برنامه ، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد به دنبال آغاز به کار تدوین برنامه عملیاتی 1401-1404 با رویکرد تعاملی و مشارکت محور نسبت به برگزاری رویدادهایی نوآورانه اقدام نمود .

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ؛ هدف از برگزاری این رویداد ها مشارکت و هم فکری صاحب نظران ، شهروندان و کارشناسان فعال در حوزه های مختلف تخصصی جهت تدوین اهداف و راهبردها و پروژه های نوآورانه برنامه آتی شهرداری مشهد و ترویج گفتمان برنامه ریزی در بدنه شهرداری و شهروندان می باشد .

در همین راستا اولین دوره از رویدادهای برنامه میان مدت شهرداری با موضوع حمل و نقل برگزار گردید و شرکت کنندگان که ترکیبی از کارشناسان تخصصی ، صاحب نظران و اعضاء منتخب شورای اجتماعی محلات بودند در قالب 5 گروه به رقابت پرداختند .

اختتامیه این رویداد در تاریخ پنج شنبه 1 مهر 1400 در محل کارخانه نوآوری برگزار گردید و از برگزیدگان و همچنین اعضاء شورای اجتماعی محلات تقدیر به عمل آمد .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.5416086514791
Qt: 4.3840146064758