پنجشنبه, ۰۸ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۲ ۵۸
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2LHZiNmK2YPYsdivINiq2LnYp9mF2YTZiiDZgtmE2Kgg2KrZvtmG2K/ZhyDYqNix2YbYp9mF2Ycg2YXZitin2YYg2YXYr9iqINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINio2LHYp9mKINin2YHZgiAxNDAxLTE0MDQvINiq2LnYp9mF2YQg2YXZgdmH2YjZhdmKINis2K/ZitivINiv2LEg2YbYuNin2YUg2KjYsdmG2KfZhdmHINix2YrYstmKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد؛

رویکرد تعاملی قلب تپنده برنامه میان مدت شهرداری مشهد برای افق 1401-1404/ تعامل مفهومی جدید در نظام برنامه ریزی شهرداری مشهد

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد ضمن اشاره به برنامه میان مدت ۴ ساله برای شهرداری مشهد محور اصلی این برنامه را رویکرد نوین تعاملی و مشارکت محور معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان با اشاره به سیاست های ابلاغی شهردار و شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: در تدوین برنامه میان مدت شهرداری مشهد موضوعاتی کلان در سه محور الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، حکروایی خوب شهری و توسعه پایدار شناسایی شد که به عنوان چتری بر تمامی برنامه آتی شهرداری سایه افکنده و بر مبنای آن ها حوزه های متولی در هر یک از موضوعات مسئولیت تدوین راهبردها، سیاست های اجرایی و پروژه ها را عهده دار شده اند.

وی با اشاره به مدل تدوین برنامه میان مدت 1401-1404 شهرداری مشهد، افزود: جهان در حال تغییر است و به تبع آن دانش مدیریت نیازمند نو شدن است، مدیریت سازمان های عمومی و خصوصی جهان صنعتی دگرگونی های عظیمی را تجربه کرده است. در ایران نیز بیش از دو دهه است که مفاهیم استراتژیک برای سازمان ها با استقبال مواجه است و البته تجربه نشان داده که تنظیم برنامه های استراتژیک در ایران در مراحل اولیه، جمع آوری اطلاعات، پردازش و سپس تدوین آن ها با موانع جدی رو به رو بوده که این مشکلات در مراحل تدوین و اجرای استراتژی ها گریبان گیر برنامه ریزان شده و عملا کارایی این برنامه را مخدوش کرده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد تصریح کرد: لزوم کاربست مدلی نو که نگاه متفاوتی به لحاظ فلسفی به جهان و برنامه ریزی داشته باشد، احساس شد و از آنجایی که سرعت آهنگ تغییرات هر سال با شیب تندتری نسبت به سال قبل رخ می دهد و با توجه به پیچیدگی های روز افزون سازمان شهرداری و نیاز به توسعه مدل های مشارکتی و تعاملی تا سطح ذی نفعان، در تدوین برنامه آتی شهرداری مشهد، مدل برنامه ریزی تعاملی را به عنوان مدل پایه در نظر گرفتیم.

مهربان ادامه داد: برنامه ریزی تعاملی مبتنی بر سه اصل مشارکت ( مشارکت تمامی ذی نفعان در تدوین برنامه )، مداومت ( ارزیابی و به روز رسانی مدوام ) و کل نگری ( هماهنگی و ادغام واحدهای سازمانی در تدوین برنامه ) و مشتمل بر دو مرحله کلی؛ طراحی ( تجزیه و تحلیل سیستم ، شناسایی مسائل و آشفتگی ها ، برنامه ریزی اهداف ) و واقعیت بخشی ( برنامه ریزی ابزار و منابع ، پیاده سازی و کنترل ) است.

وی در خصوص فرآیند اجرایی تدوین برنامه میان مدل 1401-1404 شهرداری مشهد، اضافه کرد: با توجه به اینکه در مدل برنامه ریزی تعاملی فآایند مشارکت کلیه ذی نفعان در تدوین برنامه بسیار مهم و حیاتی قلمداد می شود، شناسایی و جلب مشارکت ذی نفعان شهرداری حول موضوعات کلی برنامه اولین گام در تدوین برنامه آتی شهرداری است.

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد با اشاره به تقسیم ذی نفعان تدوین برنامه میان مدت را به 5 گروه، ادامه داد: شهروندان، نهادهای مردمی و انجمن های رسمی و غیر رسمی، سایر دستگاه های اجرایی در سطح استان، نخبگان شهری و بدنه شهرداری جزو ذی نفعان این برنامه هستند و از آنجایی که در الگوی برنامه ریزی تعاملی برنامه ریزی طی فرآیندی مشارکتی توسط مجریان برنامه انجام می شود. محوریت تدوین برنامه آتی شهرداری بر مدار کارگروه های تخصصی که بر اساس موضوعات کلان تقسیم بندی شده اند، می چرخد.

مهربان همچنین در خصوص تشکیل کارگروه های تخصصی در سه سطح ستادی، سازمانی و منطقه ای و نحوه انجام فعالیت های آنان در جهت تدوین برنامه میان مدت 1401-1404 شهرداری مشهد، گفت: کارگروه های مزبور ضمن تشکیل جلسات با حضور نمایندگان و ذی نفعان اصلی موضوع تخصصی خود از 7 منبع اطلاعاتی شامل ( خروجی جلسات شورای اجتماعی محلات با موضوع انتظارات و مسائل شهری از دیدگاه شهروندان، نتایج نظر سنجی شهروندی در بستر اپلیکیشن شهر من و سامانه 137، نتایج مطالعه اسناد فرادست در هر حوزه تخصصی، خروجی جلسات مصاحبه با نخبگان شهری و موضوعی، خروجی جلسات مصاحبه با دستگاه های اجرایی شهری، خروجی نشست های گفتمانی با نهادهای مردمی و انجمن های رسمی و غیر رسمی، روندهای سازمانی و فرآیندهای کلان مرتبط با هر موضوع و نتایج رویدادهای نوآورانه ی نظام پیشنهادات شهرداری مشهد پیرامون موضوعات محوری برنامه آتی ) بهره مند شده و نهایتا با توافق اعضاء کارگروه ها راهبردها، سیاست های اجرایی و پروژه های مرتبط با هر موضوع استخراج می شود .

وی اضافه کرد: پس از آنکه مسائل و آشفتگی ها در هر حوزه، ستاد، سازمان و منطقه شناسایی شد، در کمیته تدوین و بازنگری برنامه میان مدت واقع در اداره برنامه ریزی شهرداری مشهد کلیه مسائل و آشفتگی های شناسایی شده تلفیق و اولویت بندی می شود که این اقدام جهت تلفیق و اولویت بندی راهبردها، سیاست های اجرایی و پروژه های شناسایی شده نیز صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در انتها پس از تایید ( برنامه میان مدت 1401-1404 شهرداری مشهد با رویکرد تعاملی ) توسط کمیته تدوین برنامه میان مدت و کمیسیون ابعاد راهبردی و عملیاتی کلیه ارکان برنامه جهت تصویب به شورای عالی برنامه ریزی و تعالی شهرداری ارسال شده و پس از تصویب آن جهت طرح در شورای اسلامی شهر مشهد ارسال می شود

آدرس کوتاه شده: