پنجشنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۳ ۳۵
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2YrZg9i12K8g2Ygg2YfZgdiq2KfYr9mF2YrZhiDYsdmI2YrYr9in2K8g2YfZhdmB2YPYsSDZvtizINin2LIg2K/ZiNiz2KfZhCDYqNmHINmF2YrYstio2KfZhtmKINmD2KfYsdiu2KfZhtmHINmG2YjYotmI2LHZiiDZhdi02YfYryDYqNix2q/Ystin2LEg2q/Ysdiv2YrYrw==

یکصد و هفتادمین رویداد همفکر پس از دوسال به میزبانی کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید

در این رویداد بیش از ۱۵۰ نفر با حضور در کارخانه نوآوری به تعامل و شبکه سازی و شکل گیری ارتباطات در حوزه اکو سیستم نوآوری پرداختند


به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در این رویداد علی علیزاده مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین به موضوع تجربه نگاری تهران،استانبول،مشهد پرداخت.
برگزار کنندگان این رویداد کارخانه نوآوری مشهد،مرکز نوآوری شهری، شتابنده فردوسی ،همفکر مشهد و اژانس دیجیتال مارکتینگ راتین بودند

آدرس کوتاه شده: