یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۱۵ ۸۸
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2KzZhNiz2Ycg2KLZhdmI2LLYtNmKINmI2YramNmHINmG2KfYuNix2YrZhiDYs9in2YXYp9mG2Ycg2YXYqNi12Kc=

جلسه آموزشی ویژه ناظرین سامانه مبصا

جلسه آموزشی ویژه ناظرین و روسای ادارات سازمان آتشنشانی، سازمان اتوبوسرانی و منطقه ثامن


مهمترین موضوعات این جلسه آموزشی:

  • آموزش تکمیلی کار با سامانه مبصا شامل ثبت برآورد موافقتنامه و برآورد پیمان
  • رسیدگی به صورتجلسه تحویل زمین
  • رسیدگی به صورت وضعیت
  • رسیدگی به تعدیل

سامانه مبصا به آدرس اینترنتی https://mabsa.mashhad.ir با هدف تسهیل در امور مالی پروژه ها و شهروند مداری ایجاد شده و کلیه قراردادهای عمرانی شهرداری در این سامانه تعریف شده که درصد قابل توجهی از این پیمان ها مشمول تعدیل هستند


هم اکنون این سامانه بیش از 6000 نفر کاربر و دارای 62000هزار پیمان است

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7799366315206
Qt: 1.7346658706665