دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۱۷ ۲۱۴
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2YfZitqG2q/ZiNmG2Ycg2KrYudiv2YrZhNmKINiv2LEg2KjYrdirINmG2YrYsdmI2YfYp9mKINin2YbYs9in2YbZiiDZhdi32LHYrSDZhtmK2LPYqg==

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد اعلام کرد؛

هیچگونه تعدیلی در بحث نیروهای انسانی مطرح نیست

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با رد برخی شایعات در فضای مجازی در خصوص انجام تعدیل نیرو، گفت: هیچ دستور و بخشنامه ای در ارتباط با انجام تعدیل نیرو در شهرداری نداشته ایم و چنین موضوعی صحت ندارد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان در این خصوص، افزود: با توجه به قوانین اکنون شهرداری مشهد امکان جذب نیرو را ندارد و برهمین اساس ما از ظرفیت موجود در بخش های مورد نیاز استفاده می کنیم .

وی اضافه کرد: طبق قوانین بالا دستی در صورت نیاز به جذب نیرو باید مجوز این کار از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ شود که با توجه به نداشتن چنین مجوزی نیروی جدیدی جذب نشده و تنها تغییر وضعیت تعدادی از نیروها که قبلا مجوز آن از وزارت کشور دریافت شده طبق مقررات در حال انجام است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ادامه داد: لذا درمجموع هیچگونه تعدیل نیرویی در شهرداری مشهد در دستور کار نبوده و در سرفصل بودجه هیچ بخشی نیز این موضوع دیده نشده است و اگر مواردی وجود دارد به معاونت برنامه ریزی اطلاع داده شود.

مهربان افزود: همچنین در کنار این موضوع ، امکان هیچ جذب نیرویی نیز در مجموعه شهرداری وجود ندارد و در صورت نیاز با جابجایی از نیروهای موجود استفاده خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.758783976237
Qt: 3.1919195652008