یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۳۳
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KrZiNis2Ycg2YjZitqY2Ycg2KjZhyDYstmK2LHYs9in2K7YqiDZh9in2Yog2YXZiNix2K8g2YbZitin2LIg2KjYp9mG2YjYp9mGINmIINmF2YbYp9iz2Kgg2LPYp9iy2Yog2YHYttinINio2LHYp9mKINmF2LnZhNmI2YTYp9mGINiv2LEg2KjZiNiv2KzZhyAxNDAx

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد اعلام کرد؛

توجه ویژه به زیرساخت های مورد نیاز بانوان و مناسب سازی فضا برای معلولان در بودجه 1401

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد از توجه ویژه به زیرساخت های اختصاصی بانوان و مناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده معلولان در بخشنامه بودجه 1401 شهرداری خبر داد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان با اشاره به اینکه مدیریت شهری خود را در برابر جامعه بانوان مسئول می داند، گفت: با تاکید شورای اسلامی شهر و شهردار مشهد الرضا (ع)، توسعه زیرساخت های اختصاصی بانوان به طور ویژه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است.

وی افزود: شهردار و شورای اسلامی شهر مشهد بر متمایز کردن بخشنامه بودجه سال 1401 با سال های گذشته با لحاظ کردن یک بند مختص بانوان، تاکید دارند.

مهربان اظهارکرد: برهمین اساس مجموعه شهرداری مشهد با ابلاغ این بخشنامه، کمر همت به ایجاد زمینه اقدامات جدی برای ایجاد زیرساخت های اختصاصی بانوان بسته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد به قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره و خاطرنشان کرد: اگراین قانون به طور کامل اجرا شود، باز هم تکلیف ما نسبت به این جامعه شریف برطرف نمی شود.

مهربان ادامه داد: این بند از بخشنامه بودجه همه حوزه ها را مکلف می کند که در تعریف پروژه های خود، به این قانون توجه کنند، همچنان که یکی از اصلی ترین شاخص های اولویت بندی پروژه ها نیز همین موضوع است به نحوی که آلبوم بودجه متاثر از بند بخشنامه، دارای ردیف های مجزا و قابل رصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه نیازهای معلولان باید طبق قانون برآورده شود، اظهار کرد: در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ تلاش شده است اقدامات ویژه ای، برای معلولان، حاشیه شهر و زیرساخت های اختصاصی بانوان لحاظ شود برهمین اساس در بخشنامه بودجه 1401 حوزه های مجری موظفند به صورت جدی جهت مناسب سازی اماکن شهری ویژه جامعه معلولان اقداماتی را انجام دهند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در خصوص بند ویژه مربوط به اعتباربرای زیرساخت های اختصاصی بانوان، گفت: طبق بند ۷_۲ بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مشهد، کلیه حوزه های اجرایی موظف هستند در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی نسبت به توزیع بهینه و اختصاص مبلغ پروژه ها بر اساس مواردی شامل اتمام پروژه های نیمه تمام ضروری و دارای مطالعه، پروژه های ایمن سازی و مناسب سازی فضاهای شهری برای گروه های خاص به ویژه معلولان، پروژه های محرک توسعه نواحی کم برخوردار و حاشیه ای، اقدام کنند.

مهربان افزود: همچنین کلیه حوزه های اجرایی موظف هستند مشوق فرآیندهای نوسازی و بازآفرینی شهری را به گونه ای که حداقل 30 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سالانه در این نواحی تعریف شود و پروژه ها با توازن بخشی دستیابی بانوان به زیرساخت های ورزشی، سلامت و فضای سبز تجهیز شود را مد نظر قراردهند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.1244819959005
Qt: 3.7526805400848