یکشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۷ ۳۱
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2b7Ziti02q/Yp9mF2YnigIzZhdi02YfYr+KAjOKAjNiv2LHigIzZgdmH2LHYs9iq4oCM2YPZhNin2YbigIzYtNmH2LHZh9in2YrigIzYrNmH2KfZhg==

پیشگامى‌مشهد‌‌در‌فهرست‌کلان‌شهرهای‌جهان

بیش از 3دهه از فعالیت انجمن کان شهرهای جهان به نام «متروپلیس» می گذرد این انجمن در راستای تمرکز بر حکم روایی خوب شهری و در راستای توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گام های ارزنده ای برداشته و رکن اصلی مشارکت و برقراری تعامل و انتقال تجربیات بین شهرهای عضو این انجمن، از طریق ایجاد بستر و فرصت مناسب برای هریک از اعضا فراهم شده است

توسعه همکاری های بین المللی در زمینه هایی مانند آموزش، نوآوری، حکم روایی، کمک های فنی و مالی در راستای بهبود زندگی شهروندان،کان شهرهای ایران به خصوص شهر مشهد را برآن داشت تا به عضویت این انجمن درآیند.
اکنون شهر مشهد به یکی از فعال ترین و باسابقه ترین اعضای اصلی انجمن کان شهرهای جهان تبدیل شده و با ارائه راهکار و پیشنهادهای کلیدی، به مشارکت با اعضای این انجمن پرداخته و به گسترش همکاری های بین المللی کمک کرده است. تشکیل اولین مرکز آموزش منطقه ای این انجمن و برگزاری بیش از 30دوره کارگاه بین المللی تخصصی در حوزه مدیریت شهری با حضور اساتید، کارشناسان و مدیران شهری خارجی و داخلی، میزبانی دفتر منطقه ای شبکه بین المللی زنان متروپلیس و ایجاد صندوق جهانی توسعه شهرها ومیزبانی دفتر آسیایی آن و پیشنهاد تشکیل «میز هم افزایی سیاست های شهرداران متروپلیس» فقط بخشی از همکاری های شهرداری مشهد با انجمن کان شهرهای جهان است.
شهرداری مشهد در 2دهه گذشته توانسته است به الگویی موفق در همکاری های بین المللی در بین شهرهای ایران تبدیل شود و کرسی هایی کلیدی در این نهادهای بین المللی کسب کند.
اکنون شهردار مشهد عضو هیئت مدیره انجمن متروپلیس و قائم مقام منطقه ای رئیس این انجمن است. همچنین شهرداری مشهدیکی از ۹نماینده متروپلیس در شورای اجرایی و سیاست گذاری سازمان «شهرهای متحد و دولت های محلی» است که بزرگ ترین ومهم ترین سازمان بین الملی مردم نهاد در دنیاست و نقش بازوی مشاوره ای را برای سازمان ملل ایفا می کند. این تعامات و همکاری ها با این سازمان های تخصصی، فرصت مناسبی برای شهرداری مشهد فراهم کرده است تا با آخرین دستاوردهای مدیریت شهری در جهان آشنا شود و از تجربه های موفق دیگر کان شهرها استفاده کند.
حضور شهرداری مشهد در ۵دوره گذشته جشنواره نوآوری شهری انجمن متروپلیس که معتبرترین جشنواره مدیریت شهری در جهان محسوب می شود و ارائه بیش از ۴0پروژه شهری و کسب لوح های افتخار باعث شده است تا ظرفیت ها و توان های تخصصی همکاران شهرداری و شهر به دنیا معرفی شود.
از دیگر موفقیت های شهرداری مشهد در این انجمن جهانی حضور فعال بانوان در شبکه زنان متروپلیس از ابتدای تأسیس در سال200۵میادی بوده است. حضور و سخنرانی بانوان شورای اسامی و شهرداری مشهد، به عنوان زن فعال مسلمان، در 3کنفرانس بین المللی «شهرهای پویا نیازمند زنان اند» در بروکسل و سئول و معرفی اقدامات شهرداری برای اقشار خاص به خصوص بانوان در شهر شامل ایجاد فضاهای امن و ویژه برای ورزش آنان، اختصاص فضاهای امن در حمل ونقل عمومی و ایجاد بستر مناسب به منظور مشارکت بانوان هنرمند و طراح در پروژه های زیباسازی شهری و حضور پررنگ بانوان فعال در شوراهای اجتماعی محات، باعث شده است تا شهرداری مشهد به عنوان یکی از اعضای مؤثر شبکه زنان متروپلیس شناخته شود و بتواند بر رویکردهای انجمن اثر بگذارد.
اهمیت جایگاه مشهد در انجمن متروپلیس باعث شده است تا امسال بارها دبیرخانه دائمی آن در بارسلون اسپانیا از طریق نشست های مجازی با آن به مشورت بپردازد و از شهردار مشهد برای شرکت در نشست رسمی سالانه هیئت مدیره، جلسه «هم افزایی سیاست های شهرداران متروپلیس»، جلسه سالانه رئیس انجمن متروپلیس با قائم مقام های منطقه ای انجمن و کنگره آن دعوت شود.
بدون شک این دستاوردها حاصل نگاه بلندمدت همه نهادهای مرتبط در استان و به خصوص شهرداران و معاونان برنامه ریزی گذشته است و انتظار می رود با رویکردهای جدید شورای اسامی و شهرداری مشهد در حوزه دیپلماسی شهری بتوانیم جایگاه مشهد «جهان شهربرکت و کرامت» را نه فقط در منطقه، بلکه در جهان ارتقا دهیم و در سال نو میادی و سال جدید شمسی پیش رو، با تمرکز بر توسعه پایدارشهری عدالت محور و با حرکت به سمت مدیریت هماهنگ شهری، یکپارچه سازی حمل ونقل عمومی، مدیریت پسماند و کنترل آلاینده ها و توسعه فضای مطلوب شهری گامی مؤثر و مفید در راستای همکاری هرچه بیشتر با انجمن کان شهرهای جهان برداریم و عاوه بر خدمت خالصانه به مردم، شهر همچنان الگوی مفید و مؤثر در میان شهرهای عضو انجمن متروپلیس باقی بماند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1851593653361
Qt: 0.85312414169312