چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱ ۵۱
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2YPYp9mH2LQg27XbsCDYr9ix2LXYr9mKINmG2YrYsdmI2YfYp9mKINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINio2Ycg2K/ZhNmK2YQg2b7Ziti02q/Zitix2Yog2KfYsiDYtNmK2YjYuSDZg9ix2YjZhtin

کاهش ۵۰ درصدی نیروهای شهرداری مشهد به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا

.

ایسنا : کاهش ۵۰ درصدی نیروهای شهرداری به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا

ایلنا: کاهش ۵۰ درصدی نیروهای شهرداری مشهد به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8873073259989
Qt: 1.9443609714508