چهارشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۰۴ ۲۷
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KfYqNmE2KfYuiDYs9in2K7Yqtin2LEg2KrYtNmD2YrZhNin2KrZiiDYs9in2LLZhdin2YYg2YHYsdmH2Ybar9mKINmIINin2KzYqtmF2KfYudmK

ابلاغ ساختار تشکیلاتی سازمان فرهنگی و اجتماعی

مدیرکل نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد از اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان فرهنگی اجتماعی در راستای همسوسازی ساختار اجرایی با ساختار مصوب و چابک‌سازی سازمانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، " مهدی یاراحمدی خراسانی" با بیان این خبر اظهار کرد : ایجاد ساختارهای سازمانی به موازات ساختارهای مصوب گرچه بر اساس نیازهای تعریف شده بوده است اما سبب شده حساسیت‌هایی را ایجاد نکند و بعضاً نیز این ساختار متناسب با نیاز واقعی تعریف نشده و می‌توان به جهت افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی سازمان ساختارهای فاقد ارزش افزوده لازم را حذف و به سمت ساختارهای مصوب گام برداشت.

وی افزود: در همین راستا گروه تشکیلات و برنامه‌ریزی منابع انسانی پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بررسی‌های دقیق قوانین و مقررات، تشکیل و ترسیم شبکه مسائل حوزه فرهنگی، ماموریت‌های محول شده به حوزه فرهنگی اجتماعی، بررسی فرآیندهای بهبود یافته این حوزه و همچنین بررسی مطالبات رهبری در خصوص حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری‌ها ساختاری را برای کمیسیون ساختار تشکیلاتی شهرداری آماده کرد که با همراهی مدیران حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی سطوح سرپرستی در آن منطبق با ساختار تشکیلاتی مصوب است.

مدیرکل نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد بیان کرد: در ساختار تشکیلاتی جدید، معاونت‌ها به همان صورت قبل باقی مانده وتعداد ادارات از 17 اداره به 14 اداره تقلیل یافته و مدیریت پروژه از ساختار حذف شد در ضمن تعداد کل پست‌ها با 46 درصد کاهش، مساوی با تعداد کل پست‌های ساختار مصوب وزارت کشور شد، همچنین تعداد سطوح سرپرستی نیز با تعداد سطوح سرپرستی ساختار مصوب یکسان شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6638898849487
Qt: 1.6757817268372