پنجشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۴۱ ۴۴
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLZitiv2q/Yp9mGINii2YXZiNiy2LTZiiDYs9in2YQg27HbtNuw27Ag2YPYp9ix2YPZhtin2YYg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8g2YXYudix2YHZiiDYtNiv2YbYrw==

برگزیدگان آموزشی سال ۱۴۰۰ کارکنان شهرداری مشهد معرفی شدند

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی از رتبه بندی عملکرد آموزشی در ستاد، مناطق و سازمان ها در سال ۱۴۰۰ خبر داد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد «مهدی یاراحمدی خراسانی» با بیان اینکه رشد سریع تکنولوژی، شتاب فزاینده علوم در تمامی زمینه ها، تغییرات شغلی، جابجایی شغلی، ارتقاء و ترفیع کارکنان و ... از جمله دلایلی است که آموزش های ضمن خدمت را در شهرداری ضروری ساخته؛ افزود: آموزش های تخصصی و عمومی معطوف به زمان و مقطع خاصی از مسیر شغلی کارکنان نیست و باید متناسب با تغییرات و تحولات، آموزش های جدید برنامه ریزی و اجرا شود.

وی تصریح کرد: اثربخشی دوره های آموزشی علاوه بر نیاز سنجی، طراحی و برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دقیق که از وظایف این دفتر می باشد، تا حد زیادی مرهون همراهی و مشارکت فعال و موثر کارکنان در این برنامه های آموزشی است.

در همین راستا گروه آموزش و توانمند سازی با استفاده از سه شاخص: درصد مشارکت، درصد موفقیت و سرانه آموزشی اقدام به بررسی وضعیت عملکرد آموزشی سال ۱۴۰۰ در سطح ستاد، مناطق و سازمان ها نمود. بر اساس این شاخص‌ها در سطح ستاد: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاونت محیط زیست و خدمات شهری، در سطح مناطق: منطقه 4، 9 و 11 و درسطح سازمان ها: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، سازمان بازآفرینی فضاهای شهری و سازمان پارک ها و فضای سبز به ترتیب رتبه‏های اول تا سوم را کسب نمودند.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی در پایان ضمن تجلیل از سرمایه های انسانی که اهمیت و ارزش ویژه برای آموزش و یادگیری قائل هستند، افزود: مدیران می‌بایست با فراهم آوردن بستر مشارکت هرچه بیشتر و موثرتر کارکنان در آموزش‏های سازمانی، ضمن هموار نمودن مسیر پیشرفت و تعالی فردی و سازمانی و ایجاد انگیزه و فضای رقابت، انجام هرچه بهتر و با کیفیت تر وظایف و مسئولیت ها را از کارکنان مطالبه نمایند.

گفتنی است طی مراسمی که در محل حوزه های اول برگزار خواهد شد، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی از متولیان امر تقدیر خواهد نمود.

برگزیدگان آموزشی سال 1400 معاونت های شهرداری مشهد

برگزیدگان آموزشی سال 1400 مناطق شهرداری مشهد

برگزیدگان آموزشی سال 1400 سازمان ها و شرکت های شهرداری مشهد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9184053738912
Qt: 2.0186047554016