فرم مشاهده واحد

اداره کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی

هدف کلان دفتر نوسازی و تحول سازمانی:

تسهیل کننده ارائه خدمات از طریق بهبود مستمر فرآیندها، مبتنی بر ساختاری متناسب و چابک با بهره مندی از سرمایه های انسانی آموزش دیده و توانمند، در جهت تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری در شهرداری مشهد

امروزه در سطح گسترده و عمومی، سازمان­ها با تغییر و تحول مواجه اند، مدیریت مجموعه ها و خصوصاً ابر سازمان های مدیریت شهری علاوه بر اینکه باید در برابر محیط متغیر، سازگار و انعطاف پذیر باشند، بلکه باید توانایی تشخیص مشکلات و بکارگیری برنامه های تغییر و تحول سازمانی را دارا باشند. تغییر بینش مخاطبین، قوانین جدید و تغییرات فناوری، عواملی برای انطباق و سازگاری سازمان با تغییرات محیطی است. تحول سازمانی یکی از مهمترین عوامل بهره وری در سازمان ها و جامعه منابع انسانی است.

اهداف دفتر نوسازی و تحول سازمانی:

1- تهیه و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، سازمانها و شرکتها و مؤسسه تابعه؛ متناسب و چابک برای تحقق اهداف سازمانی

2- تهیه و اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته شهرداری مشهد

3- مدیریت و ساماندهی جلسات مصوب شهرداری مشهد

4- بهبود و مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد کاهش بروکراسی های اداری، افزایش بهره وری و شفافیت در فرآیندها

5- ساماندهی و مدیریت نظام آراستگی محیط کار 5S و افزایش بهره وری و تعالی در سازمان

6- آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی با شناسایی نیازهای آموزشی(عمومی-تخصصی) مبتنی بر نظام مشارکتی در برنامه ریزی های آموزشی

7- افزایش اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت و افزایش کیفیت و رضایت همکاران از خدمات آموزشی دوره های حضوری و مجازی

 • مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی

  هدا پیروی

  دانشجوی دکترا مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
  -
  05131292841
  -
  مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی : هدا پیروی
موردی جهت نمایش موجود نیست.
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس
05131292841
05131292841
tahavol@mashhad.ir
مشهد مقدس، میدان شهدا، ساختمان مرکزی شهرداری ، ساختمان توسعه ، طبقه چهارم ، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
-