فرم مشاهده واحد

دفتر کل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد

 • مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد

  جمال حسن بارانی

  -
  -
  -
  مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد : جمال حسن بارانی
موردی جهت نمایش موجود نیست.
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس
-
-
-
-
-