دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

 • مدیر کل

  محمد مهدی کریمی

  karimi-mo@mashhad.ir
  051-31296451
  051-36090513
  مدیر کل : محمد مهدی کریمی
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن فکس
جواد یغما معاون مدیرکل 051-31296781
وحید جوادی رییس گروه رصدهای آماری 051-31296429
حسن افضلی رییس گروه تحلیل و پردازش اطلاعات 051-31296448
اسما پهلوان مقدم رییس گروه راهبری مطالعات 051-31296780
سیدمجتبی برادران محسنیان سرپرست گروه مطالعات و تحقیقات راهبردی 051-31296404
محمد صفریان رییس گروه شهر خلاق 051-31292148
غلامرضا عباس زاده رییس مرکز نوآوری 051-31291831
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس