فهرست گزارش های آماری و پژوهشی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf طرح سنجش میزان رضایت شهروندان از پارکینگ های حاشیه ای الیت ۲.۱۳ مگابایت دریافت فایل
pdf شاخص کیفیت خدمات پارکینگ و پارکسوارها الیت سال 1399 ۲.۴۸ مگابایت دریافت فایل
pdf سطح رضایت بازماندگان متوفیان از خدمات آرامستان ها . زیارت اهل قبور ۲.۵۲ مگابایت دریافت فایل
pdf میزان رضایتمندی ذینفعان از خدمات پایانه های مسافربری در سال 1399 ۲.۹۲ مگابایت دریافت فایل
pdf نگرش شهروندان مشهدی نسبت به بحران کرونا و اقدامات شهرداری مشهد ۱.۳۹ مگابایت دریافت فایل
pdf میزان رضایت بهره مندی از پارکینگ های حاشیه ای الیت در سال 98 ۲.۷ مگابایت دریافت فایل
pdf رضایت شهروندان از اقدامات سازمان مدیریت حمل و نقل باردرون شهری سال 98 ۱.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf بررسی میزان رضایت شهروندان در سال 98 و 97 تاکسی های اینترنتی، تلفنی و تاکسیرانی ۷.۹۱ مگابایت دریافت فایل
pdf رضایت ساکنین مناطق از شهرداری منطقه در سال 1398 ۱.۵۱ مگابایت دریافت فایل
pdf میزان رضایت کارکنان شهرداری مشهد از خدمات رفاهی، پشتیبانی و ادارای و IT ۱.۸ مگابایت دریافت فایل