فهرست گزارش های آماری و پژوهشی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf رضایت ساکنین مناطق از شهرداری منطقه در سال 1398 ۱.۵۱ مگابایت دریافت فایل
pdf میزان رضایت کارکنان شهرداری مشهد از خدمات رفاهی، پشتیبانی و ادارای و IT ۱.۸ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نظرسنجی موج اول میزان رضایتمندی مردم و نخبگان از عملکرد شورای اسلامی و شهرداری مشهد ۶.۳۳ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج نظرسنجی میزان رضایت کارکنان امور حمل ‌و نقل و ترافیک شهرداری مناطق از خدمات سازمان حمل ‌و نقل و ترافیک در سال 98 ۵۷۹.۰۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf میزان رضایت شهروندان از منظر شهری نقاط منتخب شهری در سال 98 ۱.۹۶ مگابایت دریافت فایل
pdf میزان رضایت شهروندان از نمای شهری مناطق در سال 98 ۲.۲۵ مگابایت دریافت فایل
pdf میزان رضایت شهروندان بهره مند از جمع آوری پسماند خشک از در منازل سال98 ۱.۱۳ مگابایت دریافت فایل
pdf گزینده نتایج طرح رصد افکار عمومی شهروندان مشهدی در مورد مدیریت شهری ۲.۲۳ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نظرسنجی میزان رضایت شهروندان بهره مند از مستحدثات شرکت قطارشهری سال 98 ۱.۸۷ مگابایت دریافت فایل
pdf نتایج نظرسنجی میزان رضایتمندی شهروندان بهره مند از تاکسی های اینترنتی در سال 98 ۲.۰۲ مگابایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 2.052085240682
Qt: 2.5027761459351