فهرست گزارش های آماری و پژوهشی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf نتایج نظرسنجی میزان رضایت مشتریان از فروشگاههای شهرما شهرداری سال۹۸ ۲.۹۶ مگابایت دریافت فایل
pdf نتایج نظرسنجی میزان مطلوبیت و رضایت مسافران از حمل و نقل ریلی شهری در سال 98 ۲.۳ مگابایت دریافت فایل
pdf نظرسنجی میزان رضایت مشتریان از بازارهای میوه و تره بار شهرداری مشهد ۲.۰۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( پل های روگذر ) ارزیابی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۲.۶۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( ناوگان اتوبوس و مینی بوس رانی ) ارزیابی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۱.۵۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( پایانه ) بررسی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۲.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی بررسی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری سال 98 ۶۷۵.۴۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf میزان آگاهی شهروندان از خدمات فروشگاههای شهرما و بازارهای میوه و تره بار شهرداری در سال 98 ۱.۶۷ مگابایت دریافت فایل
pdf مقایسه میزان هزینه های جاری و نگهداشت شهر مشهد درآلبوم مصوب97-96 ۳.۵۸ مگابایت دریافت فایل
pdf مقایسه میزان هزینه های عمرانی و توسعه ای شهر مشهددرآلبوم مصوب97-96 ۲.۷۵ مگابایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 0.72964731852214
Qt: 0.57278037071228