فهرست گزارش های آماری و پژوهشی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf مقایسه میزان هزینه های توسعه و نگهداشت شهر مشهددرآلبوم مصوب97-96 ۲.۷۷ مگابایت دریافت فایل
pdf میزان درآمدهای ساختمانی شهرداری مشهد درآلبوم مصوب97-96 ۲.۹۳ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش تحلیلی فوت و جرح در مشهد طی 82 تا 95 ۴۸۱.۹۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش تحلیلی قطار شهری مشهد ۸۱۵.۴۹ کیلوبایت دریافت فایل
jpg گزارش موضوعی: قطار شهری 90 الی 95 ۶۸۷.۶۸ کیلوبایت دریافت فایل
jpg شاخص های نظرسنجی ۵.۱۷ مگابایت دریافت فایل
jpg گزارش موضوعی: اینفوگرافیک شاخص های جمعیتی 95 ۴ کیلوبایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 1.7866099675496
Qt: 2.0944075584412