فهرست معرفی کتاب
 • به آینده خوش آمدید

  به آینده خوش آمدید

  به آینده خوش آمدید چگونه یک کارخانه ی نوشابه سازی به کارخانه ی نوآوری تبدیل می شود؟

 • بودجه مصوب سال 99 شهرداری مشهد

  بودجه مصوب سال 99 شهرداری مشهد

 • الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری مشهد

  الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری مشهد

 • خلاصه بودجه شهرداری مشهد به زبان ساده 1399

  خلاصه بودجه شهرداری مشهد به زبان ساده 1399

  خلاصه بودجه شهرداری مشهد به زبان ساده

 • چراغ راه

  چراغ راه

  مستند سازی تجارب و اقدامات شهرداری مشهد در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1397

 • روش شناسی ارزیابی پروژه های شهرهوشمند تجربه منطقه ای مدیترانه

  روش شناسی ارزیابی پروژه های شهرهوشمند تجربه منطقه ای مدیترانه

 • مدل های بازاریابی اپلیکیشن های شهروندی

  مدل های بازاریابی اپلیکیشن های شهروندی

  به کوشش گروه بازاریابی کاربر مدیریت ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری نویسنده: محمد عین القضات، سید علی عادل رستخیز ناظر کیفی: ...

 • بازی وارسازی و روشهای درگیر کردن کاربران اپلیکیشن های شهروندی

  بازی وارسازی و روشهای درگیر کردن کاربران اپلیکیشن های شهروندی

  به کوشش گروه بازاریابی کاربر- مدیریت ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری نویسنده: محمد عین القضات، سید علی عادل رستخیز ناظر کیفی : ...

 • بودجه به زبان ساده

  بودجه به زبان ساده

  نام کتاب: خلاصه بودجه شهرداری مشهد (راهنمای شهروندان ) به کوشش: دفتر برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد تهیه و تدوین: ملیحه ابراهیمی ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه ثامن

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه ثامن

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

No Cache
Gt: 1.2509458859762
Qt: 0.51840591430664