فهرست طرح ها و پروژه ها
 • طرح شهرداری الکترونیک
  یکشنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۵۱

  طرح شهرداری الکترونیک

  "طرح شهرداری الکترونیک" در مناطق شهرداری از اولویتهای اصلی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی قرار گرفت

 • اپلیکیشن شهر من
  یکشنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰

  اپلیکیشن شهر من

  اپلیکیشن شهر من در تلاش است شهر مشهد را یک گام به سوی هوشمندی پیش ببرد.

 • مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد
  یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۶

  مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

  مقدمه امروزه، اهمیت و نقش دانش و دانایی در توسعه کشورها و شهرها به خوبی شناخته شده است، به گونه ای که هزاره سوم با اتکا به اقتصاد دانایی محور همگام شده است. شهرداری ها ...

No Cache
Gt: 1.4407620429993
Qt: 1.4087340831757