فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل یکپارچه نقشه برداری حوزه شهرسازی و معماری ۴.۰۶ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه صدور گواهی موقت ایمنی و استحکام بنا ۲.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf دستور العمل نحوه صدور مجوز مقاوم سازی و تعمیرات جزئی و اساسی بنا ۱.۲۹ مگابایت دریافت فایل
pdf دستور العمل نحوه صدور گواهی انتقال ملک ۱.۴۱ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه جمعآوری و حمل لوازم و مصالح ساختمانی ۱.۹۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل بررسی کیفیت مصالح ۱.۱۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل رهگیری اسناد مالی تأمین کنندگان در حوزه های ستادی ۲.۵۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل وحدت رویه نحوه پیگیری اجرای آرای کمیسیونهای ماده صد قلع، تعطیل و تبدیل ، جریمه و فرم قرار ۱.۳۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه تهاتر بدهی شهرداری با صدور مجوز ساختمانی ۹۸۶.۶۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا در پروژه های عمرانی ۲.۵۴ مگابایت دریافت فایل