فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستور العمل گردآوری مشخصات فنی تأسیسات شهری ۳.۰۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستور العمل نحوه صدور گواهی انتقال آپارتمان تجارتی ۱.۶۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه نمونه برداری، ارزیابی مقاومت، حدود پذیرش و کسربهای بتن ۱.۴۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ارائه خدمات بیمه ای به کارکنان شهرداری مشهد ۲.۲۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل آزمایش های کنترل کیفیت اجرا یا بازسازی معابر شهری، حدود پذیرش و کسربهای آسفالت ۱.۵۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اجرا و نظارت بر لکه گیری آسفالت شهری ۲.۱۷ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تعیین خسارت اموال ۳.۹۳ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل آیین دادرسی کمیسیون ماده 7 ۳.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه ابلاغ الکترونیکی آراء کمیسیونهای شبه قضایی شهرداری مشهد ۲.۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اجرایی ماده 27 آیین نامه معاملات بصیر شهرداری مشهد ۹۹۵.۳۴ کیلوبایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 0.83184258143107
Qt: 0.68791270256042