فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه جبران خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی ۱.۱ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اجرایی شورای اطلاع رسانی شهرداری ۵۳۳.۷۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نگهداری تعمیرات و بهسازی تاسیسات تقاطع های غیرهمسطح شهری و زیرگذرهای عابرپیاده ۵.۴۵ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل یکپارچه سازی تعاملات و هماهنگی دستگاههای اجرایی ۱.۲۷ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ارزیابی و نظارت بر فعالیت های دورکاری ۸۱۰.۷۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل داشبورد مدیریتی بر خط آنلاین شهرداری مشهد ۱.۲۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اضافه کار کارکنان شهرداری ۳۵۲.۴۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ماموریت روزانه داخل کشور ۶۲۱.۴۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره دورکاری ۶.۹۷ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل حق الزحمه خدمات نظارت مشاوران ۵.۹۷ مگابایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 1.18048731486
Qt: 1.2225382328033