فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf منشور اخلاقی کارکنان در ارتباط با انتخابات ۲۸۵.۵۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل مدیریت ریسک ۱.۴۶ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تهیه بودجه شهردایها ۳.۴۹ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اولویت بندی برنامه عملیات خدمت پروزه ۱۰۲۲.۰۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تملک دارایی سرمایه ای والزامات بررسی موافقتنامه ها ۱.۶۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه تهیه اعتبارات هزینه ای، بودجه ریزی ستاد مناطق و سازمان ها 1400 ۱.۱۳ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری حوزه مدیریت کیفیت ۲.۰۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل کنترل اطلاعات مستند حوزه مدیریت کیفیت ۱.۲۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اقدامات اصلاح و بهبود حوزه مدیریت کیفیت ۱.۷۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ممیزی داخلی ۱.۵۸ مگابایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 1.3387759526571
Qt: 1.410484790802