فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا در پروژه های عمرانی ۲.۵۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل شناسایی و ارزیابی ریسک در شهرداری مشهد ۸۳۵.۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اجرای آموزشی های ضمن خدمت شهرداری مشهد ۱.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تشخیص صلاحیت مدرسان و مجریان آموزشی ۱.۰۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه تدوین و ارایه گزارش پایانی طرح پژوهشی ۱.۰۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تدوین مقالات ۵۲۰.۱۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ارزیابی مقالات و طرح های کارکنان شهرداری مشهد ۶۵۲.۸۱ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری ۲.۰۶ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار در حوزه اماکن ۹۰۱.۶۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار در حوزه خدمات ۸۸۴ کیلوبایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 0.74632994333903
Qt: 0.55154299736023