فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار در حوزه تدارکات ۸۰۴.۱۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی در ساختمان های اداری ۲۵۶.۱۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار در حوزه تاسیسات و تجهیزات ۸۷۸.۸۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار کارکنان ۷۵۱.۹۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نیازسنجی آموزشی ۹۱۵.۲۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل کانون ارزیابی و توسعه سرمایه های انسانی ۱.۲۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل طراحی و برنامه ریزی آموزشی ۱.۳۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل دوره های آموزشی مجازی ۱۰۱۰.۲۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل صلاحت مدرسان و مجریان آموزشی ۱.۰۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزشی ۱.۲۱ مگابایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 1.2532852490743
Qt: 1.3135569095612