فهرست آئین نامه، بخشنامه
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf آیئن نامه اجرایی مسابقات والیبال کارکنان شهرداری مشهد ۶۰۳.۵۱ کیلوبایت دریافت فایل
pdf بخشنامه ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ۷.۰۸ مگابایت دریافت فایل
pdf قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ۲۷۸.۳۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور ۳۴۰.۸۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf بخشنامه وزارت کشور مجوز قرارداد انجام کار ۶۰۴.۶۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آئین نامه تضمین معاملات دولتی ۲.۶۸ مگابایت دریافت فایل
pdf آئین نامه دورکاری نیروهای ستادی شهرداری مشهد ۶۹۵.۳۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آئین نامه شورای اجتماعی محلات ۳۱۸.۷۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf پیش نویس آئین نامه نظام 5S مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات ۴۷۸.۳۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آئین نامه شورای عالی برنامه ریزی و تعالی ۳۸۶.۹۷ کیلوبایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 0.77382866541545
Qt: 0.59873700141907