فهرست بودجه 1400
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf کارگاه آموزشی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در شهرداری مشهد سامانه BI هوش کسب و کار ۸.۴۶ مگابایت دریافت فایل
pdf آلبوم پیشنهادی بودجه سال 1400 سازمان پایانه های مسافربری ۲۹۲.۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آلبوم پیشنهادی بودجه سال 1400 سازمان پارکها و فضای سبز ۲۵۳.۲۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری مشهد ۵۴۴.۷۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آلبوم پیشنهادی بودجه سال 1400 موسسه شهرآرا ۱.۰۱ مگابایت دریافت فایل
pdf آلبوم پیشنهادی بودجه سال 1400 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱.۲۱ مگابایت دریافت فایل
pdf آلبوم پیشنهادی بودجه سال 1400 شرکت هفت حوض ۳۵۹.۷۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آلبوم پیشنهادی بودجه سال 1400 شرکت نمایشگاه ۲۳۸.۱۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آلبوم پیشنهادی بودجه سال 1400 شرکت قطارشهری ۱۹۹.۰۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آلبوم پیشنهادی بودجه سال 1400 شرکت توسعه ارتباط ترافیکی ۲۵۵.۸۷ کیلوبایت دریافت فایل