۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۹:۴۱ ۸۵
طبقه بندی: معاونت خدمات شهری
چچ

دستورالعمل بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوستان های شهری

تدوین این دستورالعمل در راستای رعایت شاخص های برجسته در طراحی بوستان ها وفضای سبز شهری، به منظور ایمنی، رفاه و آرامش شهروندان، با استفاده از مراجع مختلف از جمله استانداردهای ملی ، مقررات ملی ساختمان صورت پذیرفت. مسئولیت نظارت راهبردی بر این دستورالعمل، انجام ممیزی بر اساس چک لیست ها و تایید HSE ، اجرای صحیح آن در سه فاز طراحی، ساخت و بهره برداری از بوستان تدقیق شده است. این دستورالعمل الزامات ایجاد بوستانی بهداشتی، ایمن و دارای محیط زیست خوب را در تمامی مراحل احداث بوستان از فاز طراحی تا فاز بهره برداری مورد بررسی قرار می دهد. جهت دستیابی به اهداف و اقدامات مربوط به اجرای بهداشت، ایمنی، ومحیط زیست در بوستان ها، بایستی الزامات مورد اشاره در این دستورالعمل در سه فاز طراحی، بهره برداری و ساخت و در بخش های بهداشت، ایمنی و محیط زیست، به شرح زیر، رعایت گردد.
-
مرجع صادرکننده: معاونت خدمات شهری
شماره: IN-023-106
تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.7217885653178
Qt: 2.457070350647