۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۹:۴۷ ۳۰۶
طبقه بندی: سازمان بار درون شهری
چچ

دستورالعمل پروانه اشتغال در ناوگان حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه

سازمان حمل و نقل بار با توجه به ماموریت سازمانی خود و به منظور حمل بار ایمن، مسئولیت نظارت و سازماندهی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری در شهر مشهد و حومه را به منظور انتقال سریع، ایمن و مطلوب بار و کالا عهده دار می باشد، لذا این دستورالعمل در جهت تحقق این مهم و به منظور تحت کنترل قرار گرفتن فعالیت های حوزه حمل و نقل بار جهت کلیه رانندگان وسایل نقلیه باری اعم از وانت، کامیونت، کامیون، موتور سیکلت باری و ... (به جز وانت های دو کابین) که متقاضی دریافت پروانه اشتغال در زمینه حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه هستند،، با فرآیند و شرح روش تدوین گردیده است.
1. صدور پروانه اشتغال متقاضی بعد اخذ مدارک و تاییدیه های مورد نیاز و استعلامات مرتبط
2. تغییرات پروانه اشتغال ناشی از موارد مطروحه در دستورالعمل، و ارائه مستندات مورد نیاز
3. درخواست ابطال، مسدودی، انتقال پروانه (از یک شرکت به شرکت دیگر)
تمدید پروانه اشتغال
-
مرجع صادرکننده: سازمان حمل و نقل بار درون شهری
شماره: IN-139-015
تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 3.7872414588928
Qt: 3.9887907505035