۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۹:۴۹ ۶۹
طبقه بندی: سازمان بار درون شهری
چچ

دستورالعمل پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه

سازمان حمل و نقل بار، با توجه به ماموریت سازمانی خود در انتقال سریع، ایمن و مطلوب بار و کالا در شهر مشهد و حومه، مسئولیت نظارت و سازماندهی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری را به عهده دارد. لذا این دستورالعمل جهت تحقق این مهم از طریق گام های اجرایی آن، جهت کلیه وسایل نقلیه باری اعم از شخصی و عمومی(به جز وانت های دو کابین) در سه گروه سبک، نیمه سنگین و سنگین تحت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، با فرآیند و شرح روش زیر تدوین گردید:
1. صدور پروانه فعالیت از طریق درخواست متقاضی و ایفای تعهدات لازم
2. تغییرات پروانه فعالیت ناشی از موارد مطروحه در دستورالعمل، از طریق ثبت درخواست در سایت سازمان
3. درخواست ابطال، مسدودی، انتقال پروانه (از یک شرکت به شرکت دیگر)
4. تمدید پروانه فعالیت
-
مرجع صادرکننده: سازمان حمل و نقل بار درون شهری
شماره: IN-139-014
تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 3.3668039639791
Qt: 3.3954646587372