فاز اجرایی تقسیمات جدید شهری مناطق شهرداری مشهد آغاز شد

فاز اجرایی تقسیمات جدید شهری مناطق شهرداری مشهد آغاز شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری از شروع فاز اجرایی تقسیمات جدید شهری برای مناطق شهرداری مشهد خبر داد.

سه شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۷ ۲۰
آخرین اخبار