فهرست گزارش های آماری و پژوهشی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش نظرسنجی میزان رضایت شهروندان بهره مند از مستحدثات شرکت قطارشهری سال 98 ۱.۸۷ مگابایت دریافت فایل
pdf نتایج نظرسنجی میزان رضایتمندی شهروندان بهره مند از تاکسی های اینترنتی در سال 98 ۲.۰۲ مگابایت دریافت فایل
pdf نتایج نظرسنجی میزان رضایت مشتریان از فروشگاههای شهرما شهرداری سال۹۸ ۲.۹۶ مگابایت دریافت فایل
pdf نتایج نظرسنجی میزان مطلوبیت و رضایت مسافران از حمل و نقل ریلی شهری در سال 98 ۲.۳ مگابایت دریافت فایل
pdf نظرسنجی میزان رضایت مشتریان از بازارهای میوه و تره بار شهرداری مشهد ۲.۰۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( پل های روگذر ) ارزیابی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۲.۶۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( ناوگان اتوبوس و مینی بوس رانی ) ارزیابی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۱.۵۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( پایانه ) بررسی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۲.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی بررسی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری سال 98 ۶۷۵.۴۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf میزان آگاهی شهروندان از خدمات فروشگاههای شهرما و بازارهای میوه و تره بار شهرداری در سال 98 ۱.۶۷ مگابایت دریافت فایل