فهرست گزارش های آماری و پژوهشی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf نظرسنجی میزان رضایت مشتریان از بازارهای میوه و تره بار شهرداری مشهد ۲.۰۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( پل های روگذر ) ارزیابی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۲.۶۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( ناوگان اتوبوس و مینی بوس رانی ) ارزیابی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۱.۵۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی -( پایانه ) بررسی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری ۲.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش نتایج سنجش شاخص های کیفی بررسی کیفیت تجهیزات و زیرساخت های شهری سال 98 ۶۷۵.۴۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf میزان آگاهی شهروندان از خدمات فروشگاههای شهرما و بازارهای میوه و تره بار شهرداری در سال 98 ۱.۶۷ مگابایت دریافت فایل
pdf مقایسه میزان هزینه های جاری و نگهداشت شهر مشهد درآلبوم مصوب97-96 ۳.۵۸ مگابایت دریافت فایل
pdf مقایسه میزان هزینه های عمرانی و توسعه ای شهر مشهددرآلبوم مصوب97-96 ۲.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf مقایسه میزان هزینه های توسعه و نگهداشت شهر مشهددرآلبوم مصوب97-96 ۲.۷۷ مگابایت دریافت فایل
pdf میزان درآمدهای ساختمانی شهرداری مشهد درآلبوم مصوب97-96 ۲.۹۳ مگابایت دریافت فایل