فهرست گزارش های آماری و پژوهشی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش تحلیلی فوت و جرح در مشهد طی 82 تا 95 ۴۸۱.۹۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش تحلیلی قطار شهری مشهد ۸۱۵.۴۹ کیلوبایت دریافت فایل
jpg گزارش موضوعی: قطار شهری 90 الی 95 ۶۸۷.۶۸ کیلوبایت دریافت فایل
jpg شاخص های نظرسنجی ۵.۱۷ مگابایت دریافت فایل
jpg گزارش موضوعی: اینفوگرافیک شاخص های جمعیتی 95 ۴ کیلوبایت دریافت فایل