دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

  • دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
فهرست مطالب
  • درگاه آمار و داده های شهر مشهد
    ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۰:۳۲

    درگاه آمار و داده های شهر مشهد

    در راستای توسعه داده های ، شهرداری مشهد در قالب این سایت، بستری در جهت دسترسی آزاد محققان و توسعه دهندگان نرم افزار فراهم نموده است. که با انتشار داده های باز، طراحی و توسعه کسب و کارهای سرویس دهنده حوزه مدیریت شهری تسهیل می گردد.