فهرست بودجه
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf خلاصه بودجه شهرداری مشهد به زبان ساده 1399 ۱۰.۰۳ مگابایت دریافت فایل
pdf کلیات بودجه 1399 ۴.۲۱ مگابایت دریافت فایل
pdf بخشنامه بودجه سال 99 ۵۰۲.۴۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf اینفوگرافی های بودجه بخش چهارم ۱.۷۴ مگابایت دریافت فایل
pdf اینفوگرافی های بودجه بخش سوم ۱.۴۸ مگابایت دریافت فایل
pdf اینفوگرافی های بودجه بخش دوم ۱.۶۳ مگابایت دریافت فایل
pdf اینفوگرافی های بودجه بخش اول ۲.۵۹ مگابایت دریافت فایل
pdf آلبوم بودجه 99 ۸.۲۲ مگابایت دریافت فایل
pdf برش بودجه ای هزینه ای سال 99 ۹۲.۹۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf برش بودجه ای توس بدون بهره بردار سال 99 ۲۷۸.۹۳ کیلوبایت دریافت فایل