فهرست بودجه
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf بودجه پیشنهادی حوزه اقتصادی سال 1399 ۲۱۷.۰۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf بودجه تلفیقی پیشنهادی شهرداری، نهایی سال 1399 ۴۰۹.۱۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf لایحه بودجه 1399 ۲۷۸.۱۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf متن لایحه بودجه 1399 ۶۴۲.۲۱ کیلوبایت دریافت فایل