فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری حوزه مدیریت کیفیت ۲.۰۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل کنترل اطلاعات مستند حوزه مدیریت کیفیت ۱.۲۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اقدامات اصلاح و بهبود حوزه مدیریت کیفیت ۱.۷۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ممیزی داخلی ۱.۵۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا در پروژه های عمرانی ۲.۵۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل شناسایی و ارزیابی ریسک در شهرداری مشهد ۸۳۵.۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اجرای آموزشی های ضمن خدمت شهرداری مشهد ۱.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تشخیص صلاحیت مدرسان و مجریان آموزشی ۱.۰۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه تدوین و ارایه گزارش پایانی طرح پژوهشی ۱.۰۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تدوین مقالات ۵۲۰.۱۳ کیلوبایت دریافت فایل