فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل آزمایش های کنترل کیفیت اجرا یا بازسازی معابر شهری، حدود پذیرش و کسربهای آسفالت ۱.۵۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اجرا و نظارت بر لکه گیری آسفالت شهری ۲.۱۷ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تعیین خسارت اموال ۳.۹۳ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل آیین دادرسی کمیسیون ماده 7 ۳.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه ابلاغ الکترونیکی آراء کمیسیونهای شبه قضایی شهرداری مشهد ۲.۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اجرایی ماده 27 آیین نامه معاملات بصیر شهرداری مشهد ۹۹۵.۳۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه جبران خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی ۱.۱ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اجرایی شورای اطلاع رسانی شهرداری ۵۳۳.۷۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نگهداری تعمیرات و بهسازی تاسیسات تقاطع های غیرهمسطح شهری و زیرگذرهای عابرپیاده ۵.۴۵ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل یکپارچه سازی تعاملات و هماهنگی دستگاههای اجرایی ۱.۲۷ مگابایت دریافت فایل