فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل ارزیابی و نظارت بر فعالیت های دورکاری ۸۱۰.۷۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل داشبورد مدیریتی بر خط آنلاین شهرداری مشهد ۱.۲۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اضافه کار کارکنان شهرداری ۳۵۲.۴۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ماموریت روزانه داخل کشور ۶۲۱.۴۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره دورکاری ۶.۹۷ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل حق الزحمه خدمات نظارت مشاوران ۵.۹۷ مگابایت دریافت فایل
pdf منشور اخلاقی کارکنان در ارتباط با انتخابات ۲۸۵.۵۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل مدیریت ریسک ۱.۴۶ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تهیه بودجه شهردایها ۳.۴۹ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اولویت بندی برنامه عملیات خدمت پروزه ۱۰۲۲.۰۸ کیلوبایت دریافت فایل