دفتر نوسازی و تحول سازمانی

فهرست فایل ها
 • سازمان حمل و نقل بار درون شهری
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۴:۰۸

  سازمان حمل و نقل بار درون شهری

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۷۲۳.۳۲ کیلوبایت
 • سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۴:۰۰

  سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۳.۶۸ مگابایت
 • سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳:۵۹

  سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۴۲.۶۷ مگابایت
 • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳:۵۷

  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۲۹.۳۴ مگابایت
 • سازمان فردوس ها
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳:۵۶

  سازمان فردوس ها

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۲۶.۸۳ مگابایت
 • سازمان اتوبوسرانی
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳:۴۷

  سازمان اتوبوسرانی

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۱۰.۹۱ مگابایت
 • شرکت بهره برداری قطارشهری
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۲:۴۹

  شرکت بهره برداری قطارشهری

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۲۳.۶۲ مگابایت
 • شرکت قطارشهری
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۲:۴۸

  شرکت قطارشهری

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۱۰.۲۵ مگابایت
 • سازمان مدیریت پسماند
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۲:۴۳

  سازمان مدیریت پسماند

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۱۳.۳ مگابایت
 • سازمان اجتماعی فرهنگی
  ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۲:۳۶

  سازمان اجتماعی فرهنگی

  طبقه بندی :
  نوع فایل : pdf
  حجم فایل : ۴.۶۷ مگابایت