فهرست مطالب
 • جلسه هم اندیشی تدوین تقویم اموزشی سال 98
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳:۴۱

  جلسه هم اندیشی تدوین تقویم اموزشی سال 98

فهرست اخبار
 • ممیزی فرم های مناطق
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۰۸:۲۳
  ممیزی فرم های مناطق

  ممیزی فرم های مناطق

  ممیزی فرم های مناطق

 • نیاز سنجی آموزشی
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۰۸:۴۳
  نیاز سنجی آموزشی

  نیاز سنجی آموزشی

  نیاز سنجی آموزشی

 • سامانه مدیریت جلسات
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲:۳۱
  سامانه مدیریت جلسات

  سامانه مدیریت جلسات

  سامانه مدیریت جلسات

 • برنامه راهبردی منابع انسانی
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲:۲۹
  برنامه راهبردی منابع انسانی

  برنامه راهبردی منابع انسانی

  برنامه راهبردی منابع انسانی

 • تدوین شایستگی های مشاغل شهرداری
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲:۲۶
  تدوین شایستگی های مشاغل شهرداری

  تدوین شایستگی های مشاغل شهرداری

  تدوین شایستگی های مشاغل شهرداری

 • تقسیمات جدید شهری
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲:۲۶
  تقسیمات جدید شهری

  تقسیمات جدید شهری

  تقسیمات جدید شهری

 • تدوین و بروزرسانی شرح وظایف پست های سازمانی
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲:۲۵
  تدوین و بروزرسانی شرح وظایف پست های سازمانی

  تدوین و بروزرسانی شرح وظایف پست های سازمانی

  تدوین و بروزرسانی شرح وظایف پست های سازمانی

 • ساختار اجرایی مصوب
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲:۲۴
  ساختار اجرایی مصوب

  ساختار اجرایی مصوب

  ساختار اجرایی مصوب

 • ساختار مصوب شهرداری مشهد
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲:۲۳
  ساختار مصوب شهرداری مشهد

  ساختار مصوب شهرداری مشهد

  ساختار مصوب شهرداری مشهد

 • استقرار و استمرار ایزو 9001:2015
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲:۲۲
  استقرار و استمرار ایزو 9001:2015

  استقرار و استمرار ایزو 9001:2015

  استقرار و استمرار ایزو 9001:2015

طبقه بندی اخبار